Latest Videos

Travel

تحقیقات بازار انجام بدهیم

- آنچه در این صفحه می خوانید : • هدف تحقیق خود را مشخص کنید • درباره بازار خود…

Food

Lifestyle

مشتری من چه کسی است ؟

تحقیقات شما شبیه به عکس افتتاحیه یک فیلم است ، ابتدا شما یک تصویر کلی از بازارتان می گیرید و بازار کلی که در آن هستید را حس می کنید ، و سپس شما بر روی شخصیت‌هایی تمرکز می‌کنید که مشتریان تان هستند. تحقیق ، گام کلیدی در شروع یک…

Don’t Miss