درباره ما :

اگر سازمان را به بدن انسان تشبیه کنیم ، واحد بازاریابی و فروش مانند قلب هر سازمانی است که پول را در رگ های سازمان پمپاژ می کند اگر سازمان بهترین محصول یا خدمت را داشته باشد ولی در خصوص معرفی آن به بازار ضعیف باشد آن سازمان راه گریزی جز سقوط ندارد.

لذا مارجکت با هدف آموزش های کوتاه مدت در سطوح مختلف شروع به کار کرد ،ماموریت مارجکت این است که به بازاریابان و فروشندگان کمک کند تا بتوانند با آموزش های کوتاه مدت و مرحله به مرحله مهارت های شغلی خود را بهبود ببخشند.

چشم انداز مارجکت آن است که بتواند در تمامی سطوح برای علاقه مند به حوزه بازاریابی و فروش آموزش های مورد نیازشان را تولید کند.