پست های ویژه

پستهای اخیر

مشتری من چه کسی است ؟

تحقیقات شما شبیه به عکس افتتاحیه یک فیلم است ، ابتدا شما یک تصویر کلی از بازارتان می گیرید و بازار کلی که در آن هستید را حس می کنید ، و سپس شما بر روی شخصیت‌هایی تمرکز می‌کنید که مشتریان تان هستند. تحقیق ، گام کلیدی در شروع یک کسب‌وکار موفق است و نقش حیاتی در کمک به شناسایی بازار هدف خود بازی می‌کند .
عضویت در خبرنامه

سبک زندگی

مشتری من چه کسی است ؟

تحقیقات شما شبیه به عکس افتتاحیه یک فیلم است ، ابتدا شما یک تصویر کلی از بازارتان می گیرید و بازار کلی که در آن هستید را حس می کنید ، و سپس شما بر روی شخصیت‌هایی تمرکز می‌کنید که مشتریان تان هستند. تحقیق ، گام کلیدی در شروع یک…